Onderhoud Trompstaete

Jaarlijks onderhoud

Eenmaal per week worden, aan de hand van een schoonmaakrooster, de gemeenschappelijke ruimten schoongemaakt. De buitenramen van die ruimten worden eenmaal per kwartaal gewassen en de binnenramen eenmaal per jaar. Het glazendak van het atrium wordt ook regelmatig schoongemaakt. Voor al die werkzaamheden is een overeenkomst afgesloten met een schoonmaakbedrijf.

Voor het onderhoud van de atriumtuin en de buitentuin is een contract afgesloten met een hoveniersbedrijf.

Ook voor de technische installaties, zoals de liften, de toegangssystemen, het atriumdak en de brandmeldingsystemen, zijn er met diverse bedrijven onderhoudscontracten afgesloten.

Verder zorgt de huismeester er o.a. voor dat de afgevallen boombladeren en het zwerfvuil aan de buitenkant van het complex regelmatig worden opgeruimd.

Groot onderhoud

In 2015 is in opdracht van de VvE een nieuw Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld door "VvE Belang", een belangenorganisatie voor de VvE waarmee ook een abonnement voor bouwkundige ondersteuning is afgesloten.
De MJOP is niet bedoeld om aan te geven dat er in een bepaald jaar het genoemde onderhoud ook in dat jaar dient te plaats te vinden, maar geeft slechts aan dat de kans groot is dat in dat jaar het genoemde onderhoud noodzakelijk zal zijn, maar dat kan natuurlijk ook eerder of later zijn.

In overleg met "VvE Belang" wordt jaarlijks bepaald welk onderhoud er dat jaar inderdaad dient plaats te vinden.
Na beoordeling van verschillende offertes wordt dan beslist welk bedrijf de betreffende werkzaamheden gaat uitvoeren.

Ga naar : Begin | Homepage