Wonen in Trompstaete

Het wonen in Trompstaete wordt als plezierig ervaren en de sfeer tussen de bewoners is goed.

De VvE heeft geen personeel in dienst, wel komt er iedere donderdagochtend een huismeester die wordt ingehuurd van de "Rhenam Wonen".
De huismeester voert voor de VvE werkzaamheden uit in de gemeenschappelijke ruimten van de VvE en doet, op verzoek, kleine klusjes voor de bewoners.

Eenmaal per week wordt door vrijwilligers voor de bewoners van Maarn in de sociaal culturele ruimte (Het Trefpunt) een koffieochtend verzorgd. De opkomst van de bewoners van Trompstaete daarbij is vrij groot.

In het Trefpunt worden door de diverse ouderenorganisaties voor hun leden activiteiten georganiseerd zoals koersbal, kaarten, schaken, ouderengymnastiek, handwerken, enz. Veel bewoners van Trompstaete nemen hieraan deel.

De eigenaren van de appartementen ontmoeten elkaar minimaal tweemaal per jaar bij de algemene ledenvergaderingen, daarbij zijn geen huurders aanwezig. De bewoners hebben daarom een “bewonerscommissie” opgericht, waardoor ook de huurders meer bij Trompstaete betrokken worden. Die commissie organiseert enige malen per jaar gezellige bijeenkomsten, waarvoor alle bewoners worden uitgenodigd. Bijna iedereen maakt daarvan gebruik.

Alle bewoners kunnen gebruik maken van de in hun appartement aanwezige aansluiting op de alarmeringscentrale van "Vitras". Daarvoor dienen minimaal drie personen opgegeven te worden, die in geval van nood gewaarschuwd kunnen worden. De kosten van het gebruik hiervan zijn begrepen in de maandelijkse bijdrage. Het is mogelijk het meldsysteem uit te breiden met een halszender, maar die kosten dient men wel zelf te betalen. Indien nodig kan men bij Vitras een overeenkomst afsluiten voor professionele opvolging, maar ook die kosten zijn voor eigen rekening.

In de fietsenberging is voldoende ruimte voor het stallen van de fietsen. Een deel van die berging is ingericht voor het stallen en opladen van scootmobielen en elektrische fietsen, maar men dient daarvoor wel maandelijks een kleine vergoeding te betalen. Gebruikers van scootmobielen krijgen de beschikking over een afstandsbediening voor het openen van de toegangsdeuren, zodat men wat eenvoudiger naar binnen of buiten kan gaan.

In één van de sociale ruimten van Trompstaete verzorgt de "Stichting Quarijn" driemaal in de week, voor de inwoners van Maarn, een “open eettafel”. Ook een aantal bewoners van Trompstaete maakt hier dankbaar gebruik van.
De "Stichting Quarijn" gebruikt de ruimte driemaal per week als dagopvang voor ouderen.

Ga naar : Begin | Homepage