FinanciŽn

Om de continuÔteit te waarborgen, zorgt de VvE niet zelf voor de administratie, maar heeft voor het administratieve en financiŽle beheer een overeenkomst afgesloten met de professionele VVE-beheerder

Pronto VVE-Beheer BV te Westervoort

Pronto zorgt voor de financiŽle administratie en alle daarmee samenhangende werkzaamheden. Voor het innen van de door de eigenaren verschuldigde bijdragen en de betalingen aan de leveranciers/dienstverleners heeft Pronto de beschikking over de betaalrekening van de VvE. Voor deze betalingen is wel steeds vooraf de toestemming van het bestuur vereist.
In overleg met het bestuur zorgt Pronto ook voor het opstellen van de jaarrekening en de jaarlijkse begroting.
Verder wordt het secretarieel en administratief beheer door Pronto verzorgd zoals het voorbereiden en notuleren van de algemene ledenvergaderingen en het verwerken van eigenaarsmuties.
Waar nodig adviseert Pronto het bestuur.

Voor de financiŽle administratie maakt Pronto gebruik van het computerprogramma Twinq, waardoor het mogelijk is dat het bestuur op ieder gewenst moment de administratie via internet kan raadplegen.

Over de overige bankrekeningen van de VvE kan alleen het bestuur beschikken. Om een goede controle op de liquide middelen van de VvE te waarborgen, is door het bestuur hiervoor een duidelijk protocol opgesteld. Ook zorgt het bestuur er voor dat over de tegoeden een zo hoog mogelijk rendement wordt verkregen.

De inkomsten van de VvE bestaan uit de maandelijkse bijdragen van de leden en de rente over de banktegoeden.

Het door de eigenaren te betalen maandelijks voorschot wordt vastgesteld aan de hand van de goedgekeurde begroting. Zoals vastgesteld in de splitsingsakte worden de exploitatiekosten in twee groepen verdeeld:

  • De gelijk te verdelen kosten
  • De kosten, die worden verdeeld volgens een in de splitsingsakte vastgesteld percentage
Na goedkeuring van de jaarrekening wordt de definitieve bijdrage vastgesteld.

De voorziening groot onderhoud is het eigendom van de gezamenlijke eigenaren, maar niet opeisbaar. De toevoeging aan de voorziening groot onderhoud valt onder de procentueel te verdelen kosten, zodat men in principe eigenaar is van dat procentuele deel zoals vastgelegd in de splitsingsakte. De fiscus ziet dat deel wel als een spaartegoed, dat belast is in box 3.

foto

Ga naar : Begin | Homepage