De volgende ALV

De volgende algemene ledenvergadering van de VvE Trompstaete zal worden gehouden
in het voorjaar van 2019
De uitnodiging voor deze vergadering zal te zijner tijd met de agenda aan de leden worden toegezonden.
foto
Vragen en/of opmerkingen over deze site? Stuur een mail naar de webmaster