De volgende ALV

De volgende algemene ledenvergadering van de VvE Trompstaete zal worden gehouden
op donderdag 29 november 2018

in het Trefpunt

aanvang 10.30 uur

De agenda is als volgt:
 1. Opening en welkom
 2. Vaststelling aanwezige stemmen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken en mededelingen (zie punt 13)
 5. Zonnepanelen
 6. Vaststellen notulen ALV van 19 april 2018
 7. Vaststellen begroting en maandelijkse bijdragen 2019
 8. Voortgang certificering brandalarminstallatie
 9. Alarmsysteem liften
 10. Fietsenstalling
 11. Plantenbakken
 12. AED apparaat
 13. Verzoek om toestemming plaatsen rolluik
 14. Gevraagd nieuwe bestuursleden
 15. Rondvraag
 16. Sluiting
foto
Vragen en/of opmerkingen over deze site? Stuur een mail naar de webmaster