De ALV van 28 november 2019

De agenda van de algemene ledenvergadering van de VvE, die werd gehouden op donderdag 28 november 2019 was als volgt :
 1. Opening en welkom
 2. Vaststelling aanwezige stemmen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Vaststellen notulen ALV van 25 april 2019
 6. Meer Jaren Onderhouds Plan vanaf 2020, begroting Voorziening groot onderhoud en de toelichting hierop
 7. Vaststellen begroting en maandelijkse bijdrage 2020
 8. Voortgang certificering brandalarminstallatie
 9. Groot onderhoud dakglascontructie
 10. Inbraakbeveilging
 11. Samenstelling van het bestuur
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
De notulen van deze vergadering worden toegezonden aan de leden van de VvE.

Vragen en/of opmerkingen over deze site? Stuur een mail naar de webmaster